Hot News :

นายทวี สุทธิกรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ "ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า " ปี 2563

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีน ตามจำนวนการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้  

[ 03-06-2563 ] Hits:449

โครงการ "ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน" ปี 2562

     องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู พนักงานจ้างทุกท่าน แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการ" ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน" ที่ทรงมีพระราชดำริในการรักษา ฟื้นฟูป่าไม้ ป่าต้นน้ำ รัษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ของคนและสัตว์ รวมถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

[ 07-08-2562 ] Hits:492

จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

     องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตบหูและกิจกรรมจิตอาสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติฯแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

[ 26-07-2562 ] Hits:595

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 27.36 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ