Hot News :

โครงการ "ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า " ปี 2563

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีน ตามจำนวนการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้  

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ