Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีน ตามจำนวนการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้  

     องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู พนักงานจ้างทุกท่าน แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการ" ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน" ที่ทรงมีพระราชดำริในการรักษา ฟื้นฟูป่าไม้ ป่าต้นน้ำ รัษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ของคนและสัตว์ รวมถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

     องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตบหูและกิจกรรมจิตอาสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติฯแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

     องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จัดกิจกรรมฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ตามถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๔๖ จากบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ถึง บ้านเสาเล้า หมู่ที่่ ๙ ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ ราย 

     เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.นายอดุลย์ วรรณชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด  ออกตรวจประเมินผลงาน บ้านสองคอน หมู่ 10 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มจิตอาสา กลุ่มพลังมวลชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวนมากให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ณ ศาลาประชาคมบ้านสองคอน หมู่ 10 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

     องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ "อุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสานจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)แนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี" จัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ สถานที่ วัดบ้านโนนแคน หมูที่ ๒ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕ ราย 

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ