Hot News :
กองช่าง

นายนพกร ผลขาว

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายไมตรี ขันธวัฒน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาววิยดา โคตรวันทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชัยรัตน์ กิ่มเกลี้ยง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายชัยรัฐ บังศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธเนศ อรรคธรรม

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธนกร พวงศรี

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์

นายไพโรจน์ สิงห์ทอง

พนักงานสูบน้ำ

นายสะพัด ผกาศรี

พนักงานปะปา

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ