Hot News :
วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 16:15

ประกาศผู้ชนะโครงการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน บ้านสองคอน หมู่ที่ 18 ไป บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ