Hot News :
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563 18:35

ประกาศเรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนสนาม หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

  

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ