Hot News :
วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 20:15

ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๙ ไปบ้านโนนสนาม หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

  

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลตบหู ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ